+45 2857 3026

Foto

Ny markedsføringslov

Den 1 juli 2017 træder der en ny markedsføringslov i kraft. Den nye lov har primært to formål. For det første skal den sikre, at forbrugerforholdene er opdaterede i forhold til den teknologiske udvikling og dernæst skal den sikre, at loven er i overensstemmelse med den europæiske lovgivning på området.

Det er samtidig hensigten at gøre loven mere enkel og overskuelig i forhold til den nuværende lovgivning og som sagt mere tidssvarende i forhold til den teknologiske udvikling.

De vigtigste ændringer i den nye markedsføringslov er følgende:

  1. Ændring af reglen om uanmodet elektronisk post.

I dag er det sådan, at en erhvervsdrivende, der har fået en kundes e-mail adresse i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser kan markedsføre tilsvarende vare- og tjenesteydelser overfor den pågældende kunde. Med den nye lovgivning vil det blive muligt for den erhvervsdrivende også at markedsføre sit øvrige markedssortiment via e-mail, hvis det er oplyst til kunden.

  1. Markedsføring mellem erhvervsdrivende

Når den nye lov træder i kraft vil det være muligt for en erhvervsdrivende at markedsføre sig  for så vidt angår relevante varer eller tjenesteydelser via e-mail direkte til en person i en anden erhvervsvirksomhed forudsat, at der er et kundeforhold mellem de 2 eller den erhvervsdrivende har modtaget vedkommendes e-mail adresse direkte.

  1. Sprogkrav for så vidt angår garantier

Bestemmelsen vedrørende sprogkrav bliver ændret således, at det alene bliver et krav, at garantien er på dansk, hvis markedsføringen også er på dansk.

  1. Bestemmelsen om god markedsføringsskik deles op

God markedsføringsskik deles op i to således, at der er “god markedsføringsskik” mellem erhvervsdrivende, som falder udenfor markedsføringsloven og der er “god erhvervsskik”, som regulerer forholdet til forbrugerens økonomiske interesser, og som falder ind under loven.  Dette er gjort for at gøre det mere enkelt og overskueligt.

  1. Vildledning

Vildledningsbestemmelse deles op i fire bestemmelser for at gøre den lettere at arbejde med. Bestemmelsen bliver opdelt i henholdsvis vildledende handlinger, vildledende undladelser, aggressiv handelspraksis og vildledning mellem erhvervsdrivende.